2014-03-04 09:00Pressmeddelande

Life Science/ Healthcare dag för att stärka konkurrenskraften för svenska bolag

null

Sexton svenska börsnoterade life sciencebolag presenterar sin verksamhet för media och investerare under life science/Healthcaredagen den 5 mars, för rekordmånga representanter, framför allt investerare och media.

-  Att ge etablerade life science bolag möjlighet att växa till ett storbolag betyder mycket för branschen och i förlängingen för Sverige, säger Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO. Sverige är världsledande på innovation, men vi behöver ständigt förbättra möjligheterna för att kunna omsätta dessa kommersiellt.

De presenterade bolagen är utvalda av Stockholm Corporate Finance. Hälften av dessa bolag är medlemmar i SwedenBIO.

Mötet avslutas med att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk politisk talesperson, ger sin syn på life science som en av hörnstenarna i svensk ekonomi och vad som behöver göras för att stärka konkurrenskraften i en av Sveriges viktigaste framtidsbranscher.

Bolagspresentationernas presentationer filmas och kommer finnas tillgängliga på www.swedenbio.com/lshcdag14 den 6 mars.

Life Science/Healthcare-dagen är ett samarrangemang mellan Stockholm Corporate Finance, Financialhearings och SwedenBIO.

Twitter: #lshcdag14

Datum:  Onsdagen den 5 mars 2014

Tid:  08.00 – 18.00

Plats:  Operaterrassen, Stockholm

Moderator:  Pontus Herin, ekonomijournalist.

Program

07:45

Kaffe/Fralla

08:00

Allenex*

VD Anders Karlsson

08:30

Episurf

VD Nina Bake

09:00

Xvivo Perfusion*

CFO Christoffer Rosenblad

09:30

Moberg Pharma*

VD Peter Wolpert

10:00

Kaffe

10:15

Oasmia

VD Julian Aleksov

10:45

Orexo*

VD Nikolaj Sörensen

11:15

Medivir*

VD Maris Hartmanis

11:45

Karolinska Development*

VD Torbjörn Bjerke

12:15

Lunch

12.45

Orasolv

VD Maria Johansson

13:15

BioGaia

VD Peter Rothschild

13:45

Midsona

VD Peter Åsberg

14:15

MedCap

VD Karl Tobieson

14:45

Kaffe

15:00

Genovis*

VD Sarah Fredriksson

15:30

Boule Diagnostics

VD Ernst Westman

16:00

BioInvent*

VD Michael Oredsson

16:30

Vitrolife

VD Thomas Axelsson

17:00

Gästtalare

Magdalena Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna

* SwedenBIO medlem

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube