2012-05-10 00:01Pressmeddelande

Life science branschens önskelista till Näringsutskottet från SwedenBIO

SwedenBIO är en av åtta organisationer som deltar i Näringsutskottets offentlig utfrågning om life science-industris framtid i Sverige.

- Branschen och bolagen har ansvar, men den allt tuffare globala konkurrensen tvingar Sverige att stärka konkurrenskraften, säger Johan Järte, VD SwedenBIO. Inför konkurrenskraftig beskattning - minskad bolagsbeskattning, sänkta arbetsgivaravgifter och inför forskningsavdrag - och öka samarbetet med vården!

Att belysa symbiosen vård, forskning och näring är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik industri menar SwedenBIO. För Sverige och branschen måste vi ge förutsättningar för små och medelstora bolag att växa. Ytterligare synpunkter från life science branschens organisation med fler än 200 medlemsbolag och fler än 15000 anställda är:  

- Sjukvårdens betydelse för en fortsatt stark life science industri i Sverige kan inte överskattas

- Ge förutsättningar för att fylla finansieringsgapet i tidigt skede

- Stimulera en givar- och donationskultur

- Främja nya arbetsformer och förenkla för fler samarbeten, partnerskap, in- och utlicensieringar etc

 - Ge människor möjlighet att flytta mellan akademi och bolag och vice versa

- Främja enkla samarbetsformer mellan vård och företag, sk PPP (public private partnering)

- Samverka överallt, över partigränser, internationellt, nationellt och regionalt

- Låt oss tillsammans ge förutsättningar att bli framgångsrika i hela världen med svensk forskning, svensk utveckling och svensk produktion!

Se http://www.swedenbio.se/PageFiles/11180/120510%20SwedenBIOs%20tal%20inför%20Näringsutskottet.pdf för SwedenBIOs tal med ytterligare punkter. 

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube