2018-06-14 08:12Pressmeddelande

Life science-branschen i Sverige växer!

null

Och vi med den. När SHL Group i dagarna skickade in sin medlemsansökan nådde SwedenBIO 250 medlemmar – en brokig skara företag och samarbetsorganisationer som tillsammans täcker merparten av de affärssegment som brukar klustras som life science. Från enmansbolag inom bio- och medicinteknik till globala life science-jättar och kliniska prövningsföretag, från patent- och juristbyråer till science parks och finansiärer.

– Det är precis den här bredden vi eftersträvar, berättar Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO. Helheten har blivit vår nisch.

Det talas ofta om ekosystemet som life science i Sverige utgörs av, där samspelet mellan olika aktörer, små som stora, är kritiskt för att branschen som helhet ska växa. Det samspelet arbetar SwedenBIO för att stärka.

– Vi kan B2B, fortsätter Jonas. Vi arbetar med det både operativt genom att erbjuda en plattform för att bygga affärsnätverk och samarbeten samt genom att sprida kunskap om branschen och ge den en stark röst. Nu jobbar vi även med något vi kallar VC2VC, ett sätt att få internationellt kapital att intressera sig för life science i Sverige och våra medlemsföretag i synnerhet.

För SHL Group, nybliven SwedenBIO-medlem, stämmer det väl in med det mervärde som de ser med ett medlemskap.

– Vi är ett globalt medtech-bolag med starka svenska rötter. Samarbeten med svensk läkemedelsindustri har bidragit till att lägga grunden för vår tillväxt, säger Magnus Fastmarken, global marknadsdirektör på SHL Group och fortsätter.

– Avgörande för vår framtida utveckling i Sverige är fortsatt att identifiera lokala innovativa samarbeten men också kompetensförsörjning, hur väl vi lyckas attrahera de bästa ingenjörerna. Genom vårt medlemskap i SwedenBIO hoppas vi kunna öka vår synlighet och samtidigt stödja SwedenBIOs mål att stärka life science-sektorn i Sverige.

Sedan årsskiftet har SwedenBIO vuxit med nästan en medlem i veckan. Något som speglar att branschen i dess helhet växer, vilket en rapport från Tillväxtanalys nyligen visade. Samtidigt som Jonas Ekstrand välkomnar tillströmningen innebär den även utmaningar för en organisation där närheten till medlemmarna är fundamentet.

– Det är viktigt att vi fortsätter att värna den. Vi är våra medlemmar.

Medlemmar

En lista på SwedenBIOs medlemmar finns här.

Kontakt

Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO, 0703 02 08 96, jonas.ekstrand@swedenbio.se 

Branschorganisationen SwedenBIOs 250 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, rekrytering, immaterialrätt och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube