2018-05-15 08:12Pressmeddelande

Life science-branschen – avgörande för Sverige!

null

Pressmeddelande från LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO: 

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för life science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.

Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige. Det handlar om:

  • forskning och utveckling
  • introduktion av innovativa behandlingsmetoder och
  • att Sverige väljs som förstahandsval vid investeringar och etableringar

Under dessa rubriker finns 19 föreslagna åtgärder.

En tydlig satsning på life science kräver engagemang från flera håll. Regeringen tillsatte 2015 en life science-samordnare som arbetat med att lyfta flera viktiga områden. I februari tillsatte regeringen även ett life science-kontor som under året ska komma med en agenda och strategi. Det är dock först när beslut och satsningar blir till handling som man kan se reella resultat.

Det på näringsdepartementet nyinrättade life science-kontoret är ett steg mot en samordnad satsning men även myndigheter, universitetsledningar, landsting, kommuner och företag måste se sin del i planen, delta och genomföra de förändringar som krävs för att vi ska behålla och utveckla ett livaktigt näringsliv.

Åtgärderna är framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar vi den samlade svenska life science-sektorn från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

Handlingsplanen finns att ladda ner och läsa här: swedenbio.se/handlingsplan2018

Kontakt:

Anders Blanck, vd LIF, 0702 15 43 07 eller anders.blanck@lif.se

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, 0765 38 46 06 eller als@swedishmedtech.se

Jonas Ekstrand, vd SwedenBIO, 070-3020896 eller jonas.ekstrand@swedenbio.se

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 240 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube