2010-01-21 14:00Pressmeddelande

Läkemedelsverket och SwedenBIO i samarbete

Inbjuder till öppna seminarier för forskande, mindre bolag inom läkemedel
och medicinsk teknik, för att öka kunskapen och stimulera intresset kring
kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

SwedenBIO och Läkemedelsverket har utformat ett halvdags grundläggande seminarieprogram om läkemedelsprövningar för unga, mindre bolag som forskar inom life science området, dvs läkemedel, diagnostik och medicinsk teknik. Föreläsarna som kommer från Läkemedelsverket och SwedenBIOs arbetsgrupp för kliniska prövningar har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling och kliniska prövningar.

De städer som kommer att besökas av SwedenBIOs och Läkemedelsverkets roadshow-team under 2010 och 2011 är Uppsala, Stockholm, Umeå, Göteborg, Lund och Linköping.

– Det är viktigt att vi har en innovativ forskande life science industri i Sverige som kan
utveckla nya läkemedel. Många av de globala läkemedelsföretagens projekt härstammar också från de mindre bolagen. Det ingår i vårt uppdrag att främja den svenska forskande läkemedelsindustrin och därför vill vi på olika sätt hjälpa till med dialog, utbildning och erfarenhetsöverföring, säger Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket.

– Vi har sedan länge en relation med läkemedelsindustriföreningen, LIF och nu breddar vi kontaktytorna till även de mindre, unga forskande bolagen genom samarbetet med SwedenBIO, säger Christina Åkerman vidare.
– Det finns ett behov av grundläggande kunskap kring kliniska prövningar bland de små life
science bolagen i Sverige och vi som skaffat oss erfarenheter och kunskaper inom området är glada att kunna förmedla den och låta de nya kollegorna på de mindre företagen ta del av dessa erfarenheter och kunskaper, säger Ing-Sofie Lördal, ordförande i SwedenBIOs kliniska prövningsgrupp.

För anmälan till Uppsala den 4 februari: www.swedenbio.com/CTRoadShowUppsala2010 och

till Stockholm den 16 februari: www.swedenbio.com/CTRoadShowStockholm2010

 

För mer information kontakta:

Karin Aase,
SwedenBIO
karin.aase@swedenbio.com eller 08-21 36 02

Ingrid Wallenbeck, Läkemedelsverket
ingrid.wallenbeck@mpa.se


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube