2015-06-16 10:14Pressmeddelande

​Internationellt investerarmöte i Stockholm på väg mot deltagarrekord

null

Den 9-10 september arrangeras Nordic Life Science Days (NLSDays) på Stockholm Waterfront i Stockholm. På konferensen som i år väntas få över 1000 deltagare från hela världen samlas investerare och entreprenörer för att hitta nya investerings- och affärsmöjligheter.

Det sker just nu en stor kraftsamling både politiskt och från industrin för att behålla och stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science. Trots utmaningar syns flera positiva signaler. AstraZeneca aviserade nyligen en miljardinvestering i en ny anläggning för biologisk läkemedelstillverkning. Det senaste 1,5 året har 18 life science-företag börsnoterats på Nasdaq Nordic till ett värde av närmare 2,5 miljarder SEK (Källa Nasdaq). Glädjande är också det internationella intresset för svenska och nordiska life science-entreprenörer.

När Nordic Life Science Days för tredje året slår upp dörrarna i september är intresset mycket stort. Mötet växer snabbt år för år och är återigen på väg mot ett nytt deltagarrekord. Under mötet träffas internationella investerare och storföretag med svenska och nordiska life science-entreprenörer för att etablera nya samarbeten.

- Det växande intresset som vi har sett sedan NLSDays arrangerades första gången visar att konferensen fyller ett stort behov och det är särskilt glädjande att intresset från internationella aktörer är så stort. Förra året var 28 länder representerade, vi hade över 7000 mötesförfrågningar i partneringsystemet och det genomfördes 1600 one-on-one-möten mellan företag och investerare. Förra året blev alla mötestider fullbokade, och för att möta den förväntade efterfrågan utökar vi dessa möjligheter i år, säger Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO.

SwedenBIO är branschorganisationen för life science-sektorn i Sverige och organisationen grundade Nordic Life Science Days och arrangerade det första mötet hösten 2013.

- Vi etablerade Nordic Life Science Days eftersom vi ville visa upp det bästa av vad Norden har att erbjuda för internationella partners och investerare på ett ställe. I den värdekedja som präglar dagens life science-sektor är samarbetena mellan stora och små företag och mellan akademi, industri och sjukvård helt avgörande. Att Norden erbjuder konkurrenskraftiga miljöer för alla delar i värdekedjan börjar bli allt mer känt internationellt och Nordic Life Science Days är därför bästa tillfället att möta nya möjliga samarbetspartners”, säger Jonas Ekstrand.

NLSDays består förutom av partneringmöjligheter av en utställardel och ett seminarieprogram med 10 supersessions och 4 ämnesspecifika workshops. Bland talarna finns ledande företrädare från globala life science-bolag, investerare och akademiska ledare som delar med sig av sin expertis och sina trendspaningar.

Om NLSDays

Nordic Life Science Days grundades 2012 och har växt år för år och är nu etablerad som Nordens största partneringkonferens. Förra året deltog 890 life scienceexperter från 28 länder. De 580 deltagande företagen registrerade 490 affärsmöjligheter såsom in-licensiering i systemet och 1600 partnering-möten bokades. Bland investerare och stora företag som redan registrerat sig för NLSDays 2015 kan nämnas AbbVie, Alexion, Almi Invest, Astellas, AstraZeneca, Bayer HealthCare, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Cadila Pharma, Johnson & Johnson, HealthCap, Industrifonden, Karolinska Development, Merck-MSD, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, P.U.LS. AB, Recipharm, Roche, Seventure Partners, SR-One.

Konferensen arrangeras 9-10 september 2015 på Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericssons Plan 4 i Stockholm

Kontakt: Ingrid Heath, ingrid.heath@swedenbio.com , 0701 74 76 33

Registrering: http://www.nlsdays.com/register.aspx

SwedenBIO som är grundare och arrangör av Nordic Life Science Days är branschorganisationen för life science-sektorn. Våra närmare 200 medlemmar verkar inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicinteknik och diagnostik. SwedenBIO arbetar till förmån för hela life science-industrin i Sverige och är en medlemsdriven, privat, icke-vinstdrivande organisation. Det främsta målet är att förbättra och bibehålla industrins villkor som stödjer välmående, tillväxt och affärsutveckling. En framgångsrik industri skapar arbetstillfällen och välfärd och skapar möjligheter för en friskare och ljusare framtid.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube