2014-02-20 08:30Pressmeddelande

Ingrid Heath ny vice vd på SwedenBIO

null

Life science-branschen befinner sig i en stor strukturell omställning. En av branschorganisationen SwedenBIOs viktigaste uppgifter är analysera och beskriva den verklighet som de forskande företagen befinner sig i. Genom att bidra till ökade kunskaper och en aktiv samhällsdebatt kring life science, underlättar vi för politiska beslutsfattare att vidta kloka åtgärder för att främja god hälsa och stärka en av landets viktigaste exportindustrier. Ett led i den satsningen är rekryteringen av Ingrid Heath som policychef och vice vd.

- Vi ser ett starkt samhällsengagemang för den forskning och utveckling som sker i life science-bolagen i Sverige. Men området är komplext och även aktörer med de bästa intentioner att stödja branschen riskerar ibland att trampa snett. Därför vill vi bli bättre på att tydliggöra vilka förutsättningar som krävs för att vi ska kunna dra nytta av medicinska innovationer även i framtiden, säger Lars Adlersson, vice ordförande i SwedenBIOs styrelse.

- Ingrid Heath är sedan lång tid en stark röst i de offentliga diskussionerna kring life science. Med hjälp av hennes branschkunskap och pedagogiska förmåga kommer SwedenBIOs påverkansarbete stärkas ytterligare, säger Lars Adlersson.

Ingrid Heath är molekylärbiolog och journalist och har tidigare bland annat varit chefredaktör för tidningarna Life Science Sweden och Läkemedelsvärlden.

- Jag ser fram emot att med hjälp av den kompetens som finns i branschen fortsätta belysa och debattera vad som krävs för att vi ska få ut mesta möjliga av all den forskning som görs. Utmaningarna är många samtidigt som de eldsjälar som finns i dessa bolag har enormt mycket att ge till samhället om de bara får rätt förutsättningar, säger Ingrid Heath.

Ingrid Heath kommer att ha verksamhetsansvar för policyfrågor med uppdrag att bland annat föra en intern och offentlig diskussion om branschens möjligheter, förutsättningar och behov. Hon tillträder sin tjänst den 18 mars.

Kontakt

Lars Adlersson, vice ordförande, SwedenBIO

Telefon: 0706-66 62 36  

Ingrid Heath

Telefon: 0701-74 76 33


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube