2008-12-08 12:00Pressmeddelande

Inför körkort i kommunikation för forskare!

Kommunikationen mellan forskare och politiker måste förbättras så att forskningens samhällsekonomiska nytta blir tydlig. Det behövs obligatorisk utbildning i kommunikation på de naturvetenskapliga utbildningsprogrammen anser Naturvetareförbundet och branschorganisationen SwedenBIO.

Forskning bär vårt samhälle framåt. Trots detta genomsyras inte beslutsfattandet av forskningens möjligheter att lösa politiska problem. Hela samhället skördar frukterna av naturvetenskaplig forskning och "Life Science" - bioteknik, läkemedel och medicinteknik. Ändå baseras alltför ofta de politiska prioriteringarna på bristande kunskaper om forskningens möjligheter.

- Vi måste bli bättre på att berätta om vad vi gör, om nyttan med vår forskning, så att media, politiker och vanligt folk förstår. Det är viktigt att berätta så att vi väcker intresse och förståelse, säger Madelen Nilsson, ordförande för Naturvetareförbundet.

- För industrin är detta en ödesfråga. Utan ökad förståelse finns det inga riktigt engagerade politiker, inga verkligt kraftfulla industrisatsningar eller svenska Nobelpris, fyller Mats Berggren, vd för SwedenBIO i.

Ansvaret för att sprida informationen ligger hos forskarna, forskningsföretagen och deras företrädare. Därför satsar Naturvetareförbundet och branschorganisationen SwedenBIO på att nå ut med kunskap kring forskningens enorma vinster för individer och samhälle.

- Vi vill bygga en infrastruktur kring forskningskommunikation där politikernas intressen kan möta forskarnas och företagens. Vi uppmanar nu regeringen att hjälpa oss i detta arbete. Som forskarnas och företagens företrädare står vi redo att satsa både tid och pengar då vi är övertygade att dessa åtgärder är till gagn för alla som är mottagare av de möjligheter forskningen ger, fortsätter Mats Berggren.

I åtgärdsprogrammet finns obligatorisk utbildning i kommunikation på naturvetenskapliga utbildningsprogram.

- Vi vill införa ett "körkort i kommunikation", så att alla får möjlighet att tydliggöra sin forskning på ett sådant sätt att den kan uppskattas till sitt fulla värde, säger Anna Karin Källén, kommunikationsdirektör på SwedenBIO.

När resultaten av forskning och innovation får återverkan genom hela det politiska systemet ger det Sverige en bättre chans att konkurrera internationellt, bygga välstånd och en hållbar ekonomisk tillväxt.

För mer information kontakta:

Madelen Nilsson, Förbundsordförande Naturvetareförbundet, madelen.nilsson@naturvetareforbundet.se, 0702- 99 28 24

Mats Berggren, VD SwedenBIO,

mats.berggren@swedenbio.com, 0708 - 71 47 73

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör SwedenBIO,

annakarin.kallen@swedenbio.com, 0734 -33 20 85


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube