2013-05-27 15:00Pressmeddelande

Indonesiska och Svenska branschorganisationerna för life science initierar samarbete

null

I anslutning till det Indonesiska statsbesöket till Sverige, har ett så kallat Memorandum of Understanding, MoU, tecknats mellan GP. Farmasi Indonesia, SwedenBIO och i3L för att skapa ett utökat samarbete mellan den svenska och indonesiska life science industrin.

Avtalet signerades av Johannes Setijono, styrelseordförande Indonesian Pharmaceutical Association tillika ordförande Kalbe Farma; Lars Adlersson, vice styrelseordförande SwedenBIO samt Professor Niclas Adler, styrelseordförande Indonesian International Institute for Life Sciences, i3L.

Ewa Polano, den svenska ambassadören till Indonesien, som också deltog på mötet, ser positivt på utvecklingen:

-  Relationerna mellan Sverige och Indonesien blomstrar just nu och vi bör ta vara på möjligheterna som finns i världens fjärde största land med en medelklass som växer enormt och med ett krav på bättre sjukvård.

-  Det är ett nöje att inleda i detta spännande samarbete tillsammans med SwedenBIO och I3L, uttryckte Johannes Setijono, styrelseordförande Indonesian Pharmaceutical Association.

-  Svensk life science är världsledande inom innovation, men innovationen måste kunna bära sig affärsmässigt. Samarbeten i en kraftigt växande ekonomi som Indonesien är av intresse för våra medlemmar och även för svensk ekonomi, säger Lars Adlersson, vice styrelseordförande SwedenBIO.

Indonesien är ett av de största och snabbast växande länderna i världen. Indonesiska aktörer inom life-science ekosystemet letar efter innovativa och världsledande behandlingsalternativ för sin befolkning.

Sverige är världsledande inom life-science och kan på den indonesiska snabbt växande marknaden hitta nya kommersialiserings- och utvecklingsmöjligheter. Det framtida bilaterala samarbetet förväntas ha en betydande positiv inverkan på patientgrupper, forskning och utveckling samt för life-science företag.

För att möta gemensamma affärsmöjligheter ska undertecknarna kartlägga utvecklingsbehoven hos små och medelstora life-science företag samt utforska en transnationell plattform för kommersialisering samt forskning mellan länderna för att dra nytta av kompletterande styrkor och möjligheter i Sverige Ambitionen är att till det internationella investerar-, partner- och nätverksmötet Nordic Life Science Days den 14-15 okt i Stockholm kunna visa konkreta samarbetsformer. Life Science Institute I3L faciliterar processen.


Kontakt:

Karina Eskilsson,
SwedenBIO  
+46 70 420 33 74      
karina.eskilsson@swedenbio.com    

Prof. Niclas Adler
i3L
+46 761 680750
niclas.adler@i3l.or.id


SwedenBIO

Sweden BIO förbättrar förutsättningarna för våra 200 medlemsföretag och för life science branschen. Våra medlemmar verkar inom områdena läkemedel, biotech, medtech och/eller diagnostik. Utöver opinionsbildning och kompetensutveckling, erbjuder SwedenBIO medlemsservice, nätverk och erfarenhetsutbyte. Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få finansiering. Det har vi gjort framgångsrikt i 10 år.

www.swedenbio.com

Indonesian Pharmaceutical Association (GP. Farmasi Indonesia)

The Indonesian Pharmaceutical Association was established on August 19, 1969 to represent the entire Indonesian Pharmaceutical industry. The organization promotes communication and consultation between the Indonesian pharmaceutical industry, government and other parties concerned with issues relating to the production of drugs, distribution and life science services. www.gpfarmasi.org

Indonesia International Institute for Life-Sciences (i3L)

i3L is a pioneering initiative to generate critical mass and accelerate research, education and innovation activity within the South-East Asian Life-sciences eco-system. The institute was founded with donations from the founders of Kalbe Farma (www.kalbe.co.id), Indonesia’s largest pharmaceutical company, with strong support from the Indonesian Ministry of Science and Technology, as well as Ministry for Education, Ministry for Health, and prominent key opinion leaders internationally.

www.i3l.or.id


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube