2013-11-27 09:00Pressmeddelande

Immunforskare får Athenapriset

null

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år professor Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, och hans forskargrupp.

Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas på Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma torsdagen den 5 december. Prisutdelare är Chris Heister, landshövding i Stockholm.

Om pristagaren:

Ola Winqvist och hans medarbetare har utvecklat en ny princip för behandling av autoimmuna sjukdomar. Metoden går ut på att mildra inflammationen genom att filtrera bort aktiverade immunceller som är på väg mot inflammationshärden. Ett första användningsområde som metoden prövats på är kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Behandlingen påminner om dialys. Blodet leds ut ur kroppen och renas i en kolonn som har packats med inflammationsmolekyler, så kallade kemokiner, som binder de aktiva immuncellerna till sig och fastnar i kolonnen. Idén har visat sig fungera väl i de första försöken på ett fåtal patienter. Samma behandlingsprincip skulle kunna fungera även för andra immunsjukdomar, som multipel skleros eller reumatoid artrit. Förutsättningen är att det går att skräddarsy kolonnen med rätt kemokin så att rätt celltyp kan fångas upp.

En stor fördel med metoden är att behandlingen görs utan att tillföra kroppen någon främmande substans. Jämfört med de mycket potenta läkemedel som används vid immunsjukdomar skulle behandlingen därigenom vara mycket skonsam.

 Athenaprisjuryns motivering till valet av pristagare:

”En ny och banbrytande princip för skräddarsydd behandling av inflammatoriska sjukdomar som har utvecklats i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Metoden balanserar det aktiverade immunförsvaret genom att avlägsna proinflammatoriska celler specifikt riktade mot den sjuka vävnaden. En förebild för klinisk forskning baserad på en innovativ hypotes och där resultaten kan leda till förbättrade behandlingsmöjligheter för stora patientgrupper.”

Om Athenapriset:

Bakom Athenapriset står VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, SwedenBIO, Swedish Medtech, Vetenskapsrådet och tidningen Dagens Medicin. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Om juryn:

Athenapristagarna har utsetts av en kunnig jury med en bred representation från hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. I juryn ingår: Johanna Adami (ordförande), direktör, avdelning Hälsa, VINNOVA, Mats Ulfendahl, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Håkan Billig, professor, ordförande Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, Kungliga tekniska högskolan, Gunnar Olsson, forskningschef, Astra Zeneca, Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne, Nina Rehnqvist, professor, ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, Ewa Ställdal, generaldirektör Forte, forskningsrådet för  hälsa, arbetsliv och välfärd, Chrisitna Herder, direktör, affärsutveckling, Swedish Orphan Biovitrum, samt Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin.

Kontaktpersoner:

Pristagaren Ola Winqvist: 070-542 79 39

Johanna Adami, VINNOVA, ordförande i juryn 070-569 72 87

Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin 070-266 63 77

Pressbild: Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi och Petra Jones, doktorand i projektet om skräddarsydd behandling av autoimmuna sjukdomar.


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube