2017-09-13 07:38Pressmeddelande

Helena Strigård ny vice vd på SwedenBIO

null

SwedenBIO stärker sitt framgångsrika påverkansarbete och rekryterar Helena Strigård till positionen som vice vd och policychef.

Life science är en av Sveriges mest framgångsrika och betydande näringsgrenar. Fortsatta framgångar kräver en dynamisk och genomtänkt politik. Branschorganisationen SwedenBIO stöder sina 235 medlemsföretag genom att analysera och beskriva verkligheten som dessa befinner sig i. Genom att bidra till ökade kunskaper och en aktiv samhällsdebatt kring life science, kommer SwedenBIO fortsatt att underlätta för politiska beslutsfattare att vidta kloka åtgärder för att främja god hälsa och stärka en av landets viktigaste exportindustrier. Ett led i den satsningen är rekryteringen av Helena Strigård som policychef och vice vd. Hon kommer närmast från en position som opolitisk tjänsteman på Finansdepartementets budgetavdelning, där hon arbetat nära både denna regering och dessförinnan Alliansregeringen.

- Helena Strigård har lång och gedigen erfarenhet av att driva kvalificerat påverkansarbete på såväl nationell som europeisk nivå. Med hjälp av hennes insikter från regeringskansliet om hur forsknings-, innovations- och näringspolitik kan omsättas till verklighet kommer SwedenBIOs förmåga att ge branschen en stark röst ytterligare att stärkas, säger Jonas Ekstrand, vd, SwedenBIO.

Helena Strigård är civilingenjör i molekylär bioteknologi och fil. kand. i företagsekonomi. Hon har tidigare bland annat arbetat som rådgivare inom forsknings- och innovationspolitik på Svenskt Näringsliv samt som rådgivare på näringslivsorganisationen BusinessEurope. På Finansdepartementets budgetavdelning har hon över åren ansvarat för en rad politikområden, däribland närings- och forskningspolitik och med det departementets arbete med 2016 års forsknings- och innovationsproposition.

- Jag vill hävda att life science-branschens potential att bidra till att lösa aktuella samhällsutmaningar är större än någonsin. Vi ser till exempel hur möjligheter och förväntningar på vården förändras med digitalisering och individanpassad hälso- och sjukvård. Men den potentialen kommer inte att kunna materialiseras fullt ut om inte life science-företagen ges goda förutsättningar. Och då ska vi komma ihåg att det här är en bransch som möter en knivskarp konkurrens internationellt. Jag ser fram emot att fortsätta SwedenBIOs påverkansarbete för att svensk life science ska kunna utvecklas starkt, säger Helena Strigård, tillträdande vice vd och policychef vid SwedenBIO.

Helena Strigård kommer att ha verksamhetsansvar för policyfrågor med uppdrag att bland annat föra en intern och offentlig diskussion om branschens möjligheter, förutsättningar och behov. Hon tillträder sin tjänst den 27 november.

Jonas Ekstrand och Helena Strigård finns tillgängliga för frågor onsdag 13 september klockan 13.00-13.30 i SwedenBIOs monter på Nordic Life Science Days i Malmö (www.nlsdays.com). Fri registrering är möjlig för professionella journalister och pressrepresentanter - vänligen kontakta arrangörerna genom Ola Björkman, ola.bjorkman@letemknow.se, 070-245 74 97.

KONTAKT:

Jonas Ekstrand, vd, SwedenBIO

Telefon: 070-302 08 96

Helena Strigård

Telefon: 073-640 28 05 

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 230 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube