2011-10-04 08:00Pressmeddelande

Franska företag lär av svensk LifeScience-industri och söker samarbetspartners

De nordiska ländernas framstående positioner inom Life Science är väl känt i världen och i Frankrike. Därför kommer en delegation bestående av 27 franska Life Science företag och kluster till Danmark, Sverige och Finland den 3-7 oktober för att få en närmare kunskap om vår expertis samt utvecklings- och affärsmöjligheter som mötet kan generera, företrädesvis inom produktutveckling.

-          Det är ju förstås smickrande att få denna uppmärksamhet, samtidigt som det är stimulerande för den svenska LifeScience-branschen att kunna finna eventuella samarbetsformer. Att bredda marknaden och riskerna ligger i allas vårt intresse, säger Johan Järte, VD, SwedenBIO.

Delegationen består främst av forskare och företagsrepresentanter inom terapiområden som onkologi, neurovetenskap, immunologi och metabolism. De franska företagens verksamheter är varierande. Ett tiotal är tjänsteföretag och tre är klusterorganisationer som täcker större delen av Frankrike. De senare förmedlar kontakter med forskare och företag i sina regioner.

Franska ambassaden och Ubifrance (motsvarade franska Exportrådet) har bjudit in följande företag:
4 Clinics, Aepodia, Alsace Bio Valley, Amylgen, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), Atlanbio, Atlanpole BIotherapies, Bioalternatives, Cisbio Bioassays, e(ye)BRAIN, Eurobiomed, Forenap, Lyonbiopole, Mabio, Medicen Paris Region, Metabrain Research, Nutrition Health and Longevity Cluster, PolyPeptide Laboratories France, Porsolt, Prestwick Chemical, Provence Technologies, Quinten, Silabe, SynapCell, Syncrosome och VisioHost.

Möten hålls på Ideon i Lund, den 4 oktober och på Arlanda Airport Conference, den 5 oktober.

Arrangemanget genomförs tillsammans med Ubifrance, SwedenBIO och de andra Life-Scienceorganisationerna i Sverige.

Läs mer om programmet här:
http://partneringwithfrancebiotechnology.ubifrance-events.com/cms/en/home

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube