2009-12-17 09:10Pressmeddelande

Framtidstro inom den medicintekniska branschen

Den svenska medicintekniska industrin är innovativ och på frammarsch. Inom tre år förväntas antalet produkter på marknaden från samtliga företag att öka med 24 procent, visar en ny kartläggning som gjorts över den medicintekniska marknaden i Sverige. 

Sedan augusti 2009 har svaren från 96 svenska medtechbolag sammanställts och gett svar på företagens framtidsplaner, bolagsstruktur samt antalet produkter och projekt som finns i pipeline. Resultatet pekar på en industri i frammarsch som planerar för internationell tillväxt.

Företagen i undersökningen beräknar att öka antalet produkter på marknaden med 24 procent fram till år 2012. Av de mindre företagen bedriver den största delen främst utveckling av nya produkter. Den främsta utmaningen ser företagen i att utveckla den internationella försäljningen. Exportandelen är hög, 86 procent, och USA ses som den viktigaste marknaden. Majoriteten av företagen finansieras idag av privata finansiärer följt av riskkapital. Inom en femårsperiod bedömer man dock att behovet av internationellt riskkapital och industriella partners kommer att öka.
De flesta företag i undersökningen är aktiva inom diagnostik, kardiovaskulära och ortopediska områden.

För frågor kontakta:
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech
Tel: 08- 586 246 06
Mobil: 0765 – 38 46 06
E-mail: als@swedishmedtech.se

Mats  Berggren, VD SwedenBIO
Tel: 08- 21 36 01
Mobil: 070 – 871 4773
E-mail: mats.berggren@swedenbio.com

Peter Bramberg, Affärsområdesansvarig Life Sciences ISA
Tel: 08- 402 78 45
Mobil: 070 – 6673100
E-mail: peter.bramberg@isa.se

Gisela Sitbon, Senior Investment Manager/vice Regionsdirektör Mitt Innovationsbron
Tel: 018-51 05 13 
E-mail: gisela.sitbon@innovationsbron.se

Johanna Adami, Enhetschef Bioteknik VINNOVA
Tel: 08- 473 30 76
E-mail: johanna.adami@VINNOVA.se

Denna MedTech rapport har gjorts i syfte att marknadsföra svensk medicinteknik mot andra länder och företag och för att bättre synliggöra branschen, samt för att bättre förstå vilket stöd dessa bolag behöver. Via offentliga bolagsregister identifierades 273 företag som kontaktades via post, hos dessa etablerades kontakt med ungefär 150 företag varav 96 st deltog i den webbaserade undersökningen.  Företag med fler än 100 anställda definieras som stora företag. Företag startade efter år 2000 definieras som unga. Publika data från bolagsverket har samlats in för 273 företag. 

Denna rapport har gjorts av Synergus på uppdrag av och i samarbete mellan:
Innovationsbron, Invest in Sweden Agency, SwedenBIO, Swedish Medtech och VINNOVA


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube