2009-05-27 08:05Pressmeddelande

Fem nya läkemedel under 2008

Många av framtidens läkemedel finns i Sverige, det visar SwedenBIOs årliga rapport. Sveriges sammanlagda portfölj av läkemedelsprojekt avancerar framåt mot marknaden. Sammanlagt driver 33 företag 74 läkemedelsprojekt i kliniska faser. Fem produkter från fjolårets pipeline blev godkända av läkemedelsverket under 2008. En majoritet av de framtida läkemedelsprojekten finns inom områden som neurologiska sjukdomar och cancer.

Aktiviteten i den svenska Life Science industrin håller samma höga nivå som 2008 och den sammanlagda projektportföljen avancerar framåt. Samma antal bolag, drygt 30 stycken, driver 2009 tillsammans samma antal läkemedelsprojekt, cirka 75 stycken. Fem produkter som förra året låg i pipeline har blivit godkända av läkemedelsverket och två av projekten som förra året låg i fas II har nu avancerat till fas III och ligger därmed närmare marknaden.

- Undersökningen visar glädjande att portföljen med läkemedelsprojekt i Sverige fortsatt är imponerande och att flera projekt avancerar i de kliniska faserna och även närmar sig marknad, säger Mats Berggren, VD SwedenBIO.

- De flesta läkemedelsprojekten återfinns inom neurologiska (hjärn) sjukdomar och cancer. I övrigt är det en stor spridning av läkemedelsutvecklingen inom många olika områden. Det är också tydligt att Sverige fortsätter att ha en stark och innovativ akademisk forskning. En stor del av alla projekten i portföljen har på något sätt ett ursprung i den akademiska forskningen, säger Karin Aase, PhD och projektledare SwedenBIO.

Det är femte året i rad som SwedenBIO genomför denna undersökning tillsammans med VINNOVA och Invest in Sweden Agency (ISA).

Undersökningen omfattar alla projekt som har sitt ursprung och utvecklas i Sverige. Undersökningen innehåller dock inga projekt från AstraZeneca då bolaget inte längre särskiljer projektursprunget i sin integrerade, globala projektportfölj.

Den fullständiga rapporten bifogas detta meddelande.
För mer info om årsmötet: www.swedenbio.com/AGM2009

För mer information var vänlig kontakta:

Karin Aase
, PhD, Projektledare, tel 08 - 21 36 02
email: karin.aase@swedenbio.com

Anna Karin Källén
, Kommunikationsdirektör, tel 08 - 21 31 32
email: annakarin.kallen@swedenbio.com www.swedenbio.com

SwedenBIO är branschorganisationen för svensk life science och representerar över 180 företag. Organisationens syfte är att förbättra förutsättningarna för life science industrin i Sverige genom dialog med nyckelpersoner inom industri, akademi, regering och den finansiella sektorn. Mer information finns på


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube