2013-04-12 13:10Pressmeddelande

Fem nominerade bolag till SwedenBIO Award, life science branschens eget pris för framgångsrika företag

null

Föredömen bland framstående företag och ledare inom life science industrin tilldelas det prestigefyllda SwedenBIO Award. De nominerade till årets pris är Affibody, Moberg Derma, GU Holding, Immunicum och OncoTargeting. En jury av initierade life science-representanter från ett brett verksamhetsområde utser vinnaren, som presenteras på SwedenBIOs årsstämma den 21 maj.

Kriterierna för att bli nominerad är bla att visa upp exempel på prestationer och framgångar utöver det normala inom life science branschen under det gångna året. Årets pris är det sjunde i ordningen och tidigare vinnare är Vitrolife, Aerocrine, BioInvent, Cellavision, Medivir och Gyros.

Juryn för SwedenBIO Award har representanter från media, investerare, myndigheter, akademi, samt en representant vardera från SwedenBIOs styrelse och SwedenBIO Award sponsor. Jurymedlemmarna är Torun Reinhammar, VD, Nyhetsbyrån Direkt: Anders Hallersjö, Vice President, Head of Trade Business Unit Health Care & Life Science, Business Sweden; Per Eriksson, rektor Lunds Universitet samt Per Lagerkvist, partner/advokat Delphi. Per Samuelsson, partner Health Cap och styrelseledamot SwedenBIO, är juryns ordförande.

Vinnaren av SwedenBIO Award 2013 kommer att offentliggöras i samband med SwedenBIOs årsmöte den 21 maj, ca kl. 16.40 på Finlandshuset, Snickarbacken 4 (nära Humlegården) i Stockholm. För mer information om årsmötet se http://www.swedenbio.com/Arliga-event/Arsmotet/

Bilden visar förra årets vinnare Magnus Nilsson, Vitrolife som tar emot priset av Statssekreterare Håkan Ekengren, på SwedenBIOs årsmöte 2012. 

Sponsor av SwedenBIO Award 2012 är Advokatfirman Delphi.


De nominerade bolagen 2013 är*:

Affibody är ett svenskt bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla nästa generations proteinläkemedel baserade på unika egenutvecklade teknikplattformar: Affibody -molekyler och Albumod. Företaget utvecklar en portfölj av innovativa läkemedelsprojekt och dessutom erbjuder halveringstiden förlängning teknik, Albumod för utlicensiering. Affibody har pågående affärsförbindelser med flera företag däribland Algeta, Amylin, svenska Orphan Biovitrum, GE och Thermo Fisher. Företaget grundades 1998 av forskare från Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet och är baserat i Stockholm, Sverige. Större aktieägare i bolaget inkluderar HealthCap och Investor Growth Capital.e HealthCap and Investor Growth Capital. www.affibody.se

Moberg Derma - Moberg Derma är ett svenskt läkemedelföretag med fokus på utvärtes produkter för hudsjukdomar och smärta. Bolaget har stark tillväxt på den globala marknaden, med egen försäljning i USA via dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC och försäljning via samarbetspartners i fler än 35 länder. Företagets produkter baseras på innovativ teknologi som tillför beprövade substanser på ett nytt sätt. Denna strategi minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produktfamiljer innefattar Nalox för nagelskador, Kerasal inriktad mot fotvård, Jointflex för utvärtes behandling av smärta och Kaprolac för mjällproblem. Företaget arbetar med flera ytterligare läkemedelsprojekt, bland annat inom nagelsvamp. Utöver interna uppfinningar kompletteras portföljen med inlicensierade projekt och förvärv. http://www.mobergderma.se

GU Holding skapar nya jobb och tillväxt genom att finansiera och utveckla nya affärer och bolag baserade på forskningsresultat från Göteborgs universitet. Tillsammans med idégivare och saminvesterare har GU Holding sedan 1995 utvecklat över 80 nya affärsidéer, som i över 60 aktiebolag sysselsatte över 300 personer. Under de senaste 10 åren har dessa bolag omsatt 1,8 miljarder SEK. Bolagen har sammanlagt attraherat över 650 MSEK i kapital. Flera av bolagen har avyttrats med vinst och två av bolagen är dessutom noterade. Portföljen består idag av 33 portföljbolag och 14 affärsprojekt och 20 idéer som verifieras. http://holding.gu.se/

Immunicum AB utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX och INTUVAX, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid alla immunsvar. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicum är ett biomedicinskt bolag som grundades 2002 som en spinoff från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. http://www.immunicum.se/

OncoTargeting AB grundades 2008 som en avknoppning från Pharmacias (Biovitrums) avdelningar inom läkemedelskemi, kombinatorisk kemi och preklinisk analys. Ursprungligen bedrevs forskning runt en lead substans för behandling av cancer. Preklinisk kontraktsforskning har sedan 2009 varit företagets huvudsakliga inriktning. OncoTargeting tillhandahåller ett varierat utbud av specialist tjänster, framförallt inom läkemedelsforskning så som preklinisk karakterisering (löslighet, proteinbindning etc), organisk kemisk syntes, radiomärkning och bioanalyser. Djup förståelse för kunders behov av kostnads- och tidseffektiva lösningar, samtidigt som högsta kvalitet bibehålls, är nyckeln till OncoTargetings framgångar. OncoTargetings CRO verksamhet har på fem år expanderat från 2 till 20 anställda. Cancer projektet har separerats från verksamheten och finns numer i ett eget bolag. http://www.oncotargeting.com/

* texterna baserar sig på respektive bolags hemsidetexter

För information kontakta:

Karina Eskilsson, kommunikationschef, SwedenBIO, 070 – 420 33 74 karina.eskilsson@swedenbio.com

Per Lagerkvist, advokat och delägare, Advokatfirman Delphi, 070 - 925 25 08 per.lagerkvist@delphi.se

Advokatfirman Delphi är en oberoende full-servicebyrå för affärsjuridik och en av Sveriges större advokatbyråer med mer än 130 advokater och biträdande jurister. Delphi har en av Sveriges största specialistgrupper inom Life Sciences med lång erfarenhet från Life Science-industrin och företräder ett stort antal klienter inom Pharma, MedTech och BioTech. http://www.delphi.se


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube