2009-04-20 11:33Pressmeddelande

Fem Life Science bolag nominerade till SwedenBIO Award 2009

Stockholm 2009-04-20

Fem Life Science bolag nominerade till SwedenBIO Award 2009

Till SwedenBIO Award, som delas ut för tredje året i rad, har följande fem bolag nominerats.

Bactiguard, Biotage, Biovitrum, Cellavision och Phadia.

Priset kommer att delas ut den 27 maj 2009 på SwedenBIOs årsmöte av handelsminister Ewa Björling.

Samtliga bolag har blivit nominerade för sina framstående prestationer och framgångar under 2008 av övriga medlemsföretag, via de sex aktiva arbetsgrupperna som utgör basen i medlemsorganisationen SwedenBIOs verksamhet.

Bactiguard nominerades av medlemmarna för sin offensiva affärsutveckling och marknadsföring till en internationell vårdsektor som resulterat i en snabb och framgångsrik marknadsetablering, Biotage för sin "turn-around" och starka utveckling med internationell tillväxt och bibehållen bas och huvudkontor i Sverige, Biovitrum för sin modiga och genomgripande förändring som lyfter fram svensk bioteknik och bygger ett svenskbaserat globalt specialistläkemedelsbolag, Cellavision för ett innovativt analysverktyg för effektivare rutinanalys i sjukhus och kommersiella laboratorier och ett uthålligt arbete som resulterat i väsentliga försäljningsframgångar på världens största marknader; USA och Japan och slutligen Phadia som under 2008 skördat stora marknadsframgångar bland annat i USA och sätter svensk medicinsk diagnosteknik på världskartan.

Det är tredje året som SwedenBIO genom detta pris vill uppmärksammaframstående företag och ledare inom Life Scienceindustrin. Det är viktigt med föredömen, med bolag som kan bidra till ett ökat intresse för branschen och som kan visa upp exempel på"prestationer och framgångar utöver det normala" inom Life Science industrin under det gångna året.

I fjol gick priset till forskningsbolaget BioInvent för att "på kort tid ha placerat sig som ett av världens ledande företag inom antikroppsläkemedel - ett marknadssegment värt omkring 25 miljarder dollar och kraftigt växande. Genom vetenskaplig excellens och strategisk fokusering kombinerat med uthållighet och ett gott affärsmannaskap har BioInvent utvecklat en innovativ projektportfölj och ett nära samarbete med ett av världens ledande bioteknikbolag, Genentech".

Slutliga vinnaren av priset 2009 utses av SwedenBIOs styrelse och vem det blir kommer att offentliggöras i samband med SwedenBIOs årsmöte den 27 maj, 2009 på Näringslivets Hus i Stockholm.

Karolinska Development är sponsor av SwedenBIO Award 2009.

För mer information om årsmötet: www.swedenbio.com/AGM2009

Huvudsponsor för årsmötet är Recipharm Biologics.

För mer information var vänlig kontakta:

Mats Berggren, vd, 08- 21 36 01, 0708-71 47 73, mats.berggren@swedenbio.com annakarin.kallen@swedenbio.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, 08 - 21 31 32, 0734-33 20 85,


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube