2011-05-25 08:00Pressmeddelande

Den årliga rapporten över produktportföljen för svenska life science bolag nu sammanställd

Sammanlagt driver 35 bolag 63 läkemedelsprojekt i kliniska faser. Projekt inom cancer dominerar portföljen, men resterande projekt är spridda över ett stort antal sjukdomsområden. Detta visar SwedenBIOs årliga rapport.

Aktiviteten inom svensk life science-industri håller fortsatt hög nivå som tidigare år men antal projekt i klinisk fas har sjunkit något sedan 2010. Detta är speciellt märkbart i fas II där vi ser en 30 % minskning. Det har varit en kontinuerlig ökning av projekt i fas III sedan 2007.

SwedenBIO har sedan 2005, tillsammans med Vinnova och Invest Sweden genomfört en årlig undersökning av produktportföljen hos svenska forskande life science-bolag. I år rapporterade 35 företag att de hade projekt i klinisk fas, d.v.s. nya läkemedelskandidater som testas på människa. Det är en sänkning från 2010, då 38 bolag hade projekt i kliniks fas. Fem projekt har avancerat från fas II till fas III, tre projekt har gått ur fas III med positiva resultat och tre projekt gick ur fas III med negativa resultat eller har ännu inte blivit godkända av Läkemedelsverket.  
Produktportföljen är fortsatt stark och täcker ett stort antal sjukdomsområden. Akademin bidrar som tidigare år starkt till svenska läkemedelsutvecklande bolag, men en ökande siffra av projekt utvecklas internt och nästan hälften av projekten i produktportföljen har ursprung inom företaget. Biologiska läkemedel är lika populära som små molekyler i produktportföljen.

-          Minskningen av projekt i Fas II tyder på att flera projekt har avrapporterats under året. Resultatet är därför inte överraskande, eftersom statistiskt sett mindre än 50% av Fas II projekten går vidare. Intressant är att Fas III ökat med 5 projekt, samt att 3 projekt gått vidare från Fas III.
Skulle denna projektportfölj finnas i ett enda företag vore det ingen oäven utveckling. För ett enproduktsbolag däremot är naturligtvis ett avbrutet projekt oerhört smärtsamt, säger Hans Sievertsson VD SwedenBIO.

Undersökningen omfattar alla projekt som forskas och utvecklas i Sverige, utom AstraZeneca. AstraZeneca särskiljer inte projektursprung i sin integrerade, globala projektportfölj och har sammantaget ungefär lika många projekt globalt som alla svenska life science-bolag har tillsammans.

Den fullständiga rapporten bifogas detta meddelande.

För mer information var vänlig kontakta:
Maria Kaaman, MSc, PhD, kommunikationsansvarig, tel. 08 - 21 31 32
e-post: maria.kaaman@swedenbio.com

Hans Sievertsson
, Prof., VD och Ordförande, tel. 08- 21 3601
e-post: hans.sievertsson@swedenbio.com

SwedenBIO är branschorganisationen för svensk life science och representerar över 180 företag. Organisationens syfte är att förbättra förutsättningarna för life science industrin i Sverige genom dialog med nyckelpersoner inom industri, akademi, regering och den finansiella sektorn.
Mer information finns på 
www.swedenbio.com


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube