2013-10-15 08:40Pressmeddelande

De nordiska länderna presenterar: Nordic Stars - En hyllning till den innovativa kraften i Norden.

null

De fyra värdarna för Nordic Life Science Days presenterar fem bolag som lyfts fram som goda föredömen inom life science industrin.

Nordic Stars 2013 är:

- Swedish Star: Nanologica - ett världsledande svenskt bioteknikföretag som utvecklar och kommersialiserar porös kiseldioxid för tillämpning inom drug delivery och rening. Företaget presenteras av Andreas Bhagwani, VD.

- Danish Star: ExpreS2ion Biotechnologies - ett nystartat företag som på mindre än 3 år har etablerat sig som världsledande inom proteinproduktion i stabilt transfekterade Drosophila Schneider-2-celler. Företaget presenteras av Sancha Salgueiro, VP Business Development.

- Norwegian Star: PCI Biotech – ett företag som kommersialiserar en patenterad fotokemisk drug delivery-teknologi för användning vid terapeutisk behandling med molekyler som inte är membranpermeabla. Företaget presenteras av Dr. Per Walday, VD.

- Finnish Star: Oncos Therapeutics - ett privatägt bioteknikföretag i klinisk fas, som fokuserar på utveckling och kommersialisering av riktade onkolytiska immunoterapiprodukter för solida tumörer. Företaget presenteras av Antti Vuolanto, VPManufacturing.

- Icelandic Star: Mentis Cura – företaget har utvecklat en statistisk programvara för elektroencefalografisk mönsterigenkänning för att diagnostisera och följa processen av Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede. Företaget presenteras av Kristinn D. Grétarsson, CEO.

Bolagen presenterar sig på det internationella affärs- och partneringmötet Nordic Life Science Days, med fler än 500 deltagare från drygt 20 länder och med mer än tusen förbokade partneringmöten. Mötet attraherar delegater från investerarbolag, små innovativa forsknings- och utvecklingsföretag, internationella bioteknik- och läkemedelsföretag samt akademiska forskare med idéer som kan kommersialiseras. Mötets syfte är att öka kontaktytorna och ge bättre förutsättningar för bolagens affärer genom investeringar och samarbeten.

-  År efter år är de nordiska länderna bland top fem innovativa länderna i världen. Denna programpunkt är en hyllning till denna styrka. Vi är bra, och det märks! säger Jonas Ekstrand, VD, SwedenBIO, producent och värd för Nordic Life Science Days.

-  Vi i de Nordiska länderna vi lyfter gärna fram företag och vi har var och en lyft fram ett lands stolthet. I Danmark har vi röstat fram ExpreS2ion Biotechnologies säger Sophie Labrosse, Deputy Director, Biopeople, en av de fyra mötesvärdarna. Avvägningen var självklart svår, och det finns många fler goda exempel.

www.nlsdays.com   @SwedenBIO  #nlsdays

Contact

Karina Eskilsson, Senior Manager, Communications & PR, SwedenBIO, +46 70 420 33 74, karina.eskilsson@swedenbio.com


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube