2011-12-07 17:26Pressmeddelande

David Cameron visar konkret på samverkan mellan vård och näringsliv

Storbritanniens premiärminister David Cameron visar på en rad konkreta handlingar hur samverkan på nationell nivå mellan departement, sjukvård och industrin förbättrar för
patienterna i det långa loppet. Den brittiska regeringen stöttar aktivt Storbritannien, alltifrån att ge tre miljoner riskpatienter högteknologisk utrustning i hemmen, till att bidra med 180 miljoner pund till nästa medicinska genombrott inom life science industrin. Det är några av punkterna i "Government Autum Package and Innovation Review report analysis."

- Denna storsatsning från den brittiska regeringen med dess premiärminister som
talesperson bekräftar att en av framtidens viktigaste industriområden är
LifeScience, säger Johan Järte, VD SwedenBIO. Likaså visar det hur långt man
kommer genom samverkan. Vi uppmuntrar Storbritanniens exempel!

Bilagor:

PDF Broschyr "Government Autumn Package and Innovation Review report analysis"

Worddokument David Camerons tal "20111205 PM LIFE SCIENCE SPEECH"

Länk till brittiska regeringens pressmeddelande under resurslänkar.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube