2014-01-31 09:01Pressmeddelande

Dags att nominera till SwedenBIO Award 2014

null

SwedenBIO Award är branschens eget pris och tilldelas årligen till föredömen bland framstående företag inom life science-industrin. En extern jury utser vinnaren och resultatet presenteras på SwedenBIOs årsmöte den 20 maj. Utöver ära och en vandringspokal får vinnaren presentera sig på ett SwedenBIO arrangemang. Award sponsor är Advokatfirman Delphi.

Likt föregående år består juryn av representanter från media, investerare, myndigheter, akademi, samt en representant vardera från SwedenBIOs styrelse och SwedenBIO Award sponsor, Delphi.

-  Vi vill lyfta fram en entreprenör som har lyckats med den äventyrliga  resan från idé till färdig produkt, för att hylla dem, men också för att entusiasmera andra som kämpar i mångåriga, högriskorienterade projekt i ständigt och utmanande balans mellan finansiering och vetenskapliga resultat, säger Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO.

-  Delphi vill fortsätta att stödja life science-industrin och lyfta fram bolag som nått särskild framgång under 2013. Bolag som gjort det där lilla extra vill vi belöna med SwedenBIO Award, säger Per Lagerkvist, Delphi.

SwedenBIO Award tilldelas ett föredöme, ett bolag som kan bidra till ökat intresse för branschen genom att utgöra exempel på prestationer och framgångar utöver det normala inom life science-industrin under det gångna året. Det nominerade bolaget ska ha verkat för att locka positiv publicitet till branschen och att förstärka erkännandet av life science-branschen bland beslutsfattare och allmänheten i Sverige. De nominerade life science-bolagen ska också vara medlem i SwedenBIO.

Årets pris är det åttonde i ordningen. Förra årets vinnare var Affibody och dessförinnan har Vitrolife, Aerocrine, BioInvent, Cellavision, Medivir och Gyros förärats SwedenBIO Award.

Nomineringsperioden pågår tom den 30 april på www.swedenbio.com/swedenbioaward

För övrig information kontakta:
Karina Eskilsson, kommunikationschef, SwedenBIO, 070 – 420 33 74 karina.eskilsson@swedenbio.com


Per Lagerkvist, advokat och delägare, Advokatfirman Delphi, 070 - 925 25 08 per.lagerkvist@delphi.se

Advokatfirman Delphi är en oberoende full-servicebyrå för affärsjuridik och en av Sveriges större advokatbyråer med mer än 130 advokater och biträdande jurister. Delphi har en av Sveriges största specialistgrupper inom Life Sciences med lång erfarenhet från Life Science-industrin och företräder ett stort antal klienter inom Pharma, MedTech och BioTech. 


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube