2023-09-22 06:39Pressmeddelande

Branschorganisationen SwedenBIO öppnar nytt kontor i Göteborg  

GoCo i Göteborg och Jessica Martinsson, vd SwedenBIO. SwedenBIO etablerar sig på GoCo i Göteborg.

Fredag 22 september inviger SwedenBIO, nationella branschorganisation för life science, sitt nya kontor på GoCo Health Innovation City i Göteborg.  

GoCo Health Innovation City växer just nu fram som det främsta innovationsklustret i Göteborg för bolag, forskare och start-ups inom life science. Satsningen lockar både nationella och internationella aktörer och talanger.  

SwedenBIO verkar nationellt men har hittills enbart haft kontor i Stockholm och invigningen på GoCo är organisationens första fysiska etablering utanför huvudstaden. Syftet är att stötta branschen och stärka sin närvaro i regionen. 

“Life science är en bransch där samverkan och samarbete är oerhört viktigt mellan ekosystemets olika aktörer. Här i Göteborg satsar industri, fastighetsutvecklare, investerare och staten tillsammans och satsar stort. Då händer det något och vi vill vara med och stötta denna viktiga utveckling.”, kommenterar Jessica Martinsson, vd på SwedenBIO.  

”Vi är väldigt glada över att SwedenBIO etablerar på GoCo Health Innovation City. Deras närhet och närvaro här kommer bli mycket uppskattad för hela Väst Sverige. Det inkluderar alla verksamma inom GoCo’s Community, säger Marie Uddenmyr, Director Corporate Relations på GoCo Health Innovation City.

Till invigningen på fredag är bolag och andra aktörer knutna till GoCo inbjudna. SwedenBIOs vd Jessica Martinsson och Community Manager Frida Eriksson kommer att vara på plats.  

 

Fakta om life science branschen i Sverige 

  • Läkemedel utgör Sveriges näst största exportvarukategori och hade en omsättning på drygt 139 miljarder kronor år 2022, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.  

  • Sveriges samlade life science bolag har en nationell läkemedelpipeline som är jämförbar i storlek med en av de globala läkemedelsjättarna, enligt The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report 2023.  

  • Sverige är mycket framgångsrikt i europeisk jämförelse och hamnar på en femte plats enligt samma rapport.  

  • Hela Sveriges life science bransch bestod år 2020 av 51 765 anställda och 3 340 bolag, enligt rapporten Statistik över svenska life science-företag från Vinnova. 


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten.   Våra mer än 330 medlemsföretag bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.


Kontaktpersoner

Alexandra Hoegberg
Director of Communications
Alexandra Hoegberg
Jessica Martinsson
CEO & Director General
Jessica Martinsson