2009-09-02 09:40Pressmeddelande

Bättre förutsättningar för Life Sciencebolag

PRESSMEDDELANDE

Bättre förutsättningar för Life Sciencebolag


Stockholm 2009-09-02: Sverige är internationellt framstående inom forskning och ett av världens mest innovativa länder. Trots det har vi en mycket låg andel företagande. "Förklaringen handlar till stor del om att kommersialiseringen av forskning tar tid och är kapitalkrävande", menar Lillemor Karlsson, VD CONNECT Östra Sverige, som tillsammans med SwedenBIO och Albihns.Zacco AB anordnar en Investeringslunch den 2 september. "Denna typ av event är viktigare än någonsin. Life Sciencebolag är hårt drabbade av den finansiella krisen", säger Mats Berggren VD SwedenBIO.

De presenterande bolagen är:

Axcentua Pharmaceuticals AB
Axcentua Pharmaceuticals AB startades i september 2007 och har nu 6 anställda.Företaget har en unik affärsidé som innebär att utvecklingstiden, risken och kostnaden för att ta fram nyainnovativa läkemedel med tydliga kliniska fördelar avsevärt kan minskas.
På mindre än 2 år har företagets lead substans för behandling av cancer utvecklats från koncept fram till en utvecklingsfas där företaget nu planerar för inledande kliniska prövningar i slutet av 2009 eller början av 2010.

Företagets mål är att på kort tid generera en portfölj av kliniska utvecklingsprojekt och intäkter från utlicensiering till läkemedelsbolag och licensförskrivningar. Axcentua har under sommaren avslutat en första finansieringsrunda av bolaget och avser att söka en andra finansiering för fortsatta kliniska studier. www.axcentua.com

Moberg Derma AB - Anna Ljung
Moberg Derma är ett hudläkemedelsbolag med produkter i sen klinisk fas. Företaget utvecklar och kommersialiserar medicinska produkter baserade på unika patenterade koncept och beprövade substanser, vilket minskar utvecklingsrisken väsentligt. Totalt har fyra kliniska fas II och III prövningar genomförts med totalt 800 patienter. Bolagets vision är att bli en av de ledande aktörerna inom dermatologi i Norden, med produkter som genererar väsentliga intäkter från global försäljning. Bolagets startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006 och har idag 10 anställda. Moberg Derma ägs av Östersjöstiftelsen, Skandifinanz AG, privata investerare, ledning samt grundare. www.mobergderma.se

För mer information, kontakta:
Lillemor Karlsson, VD CONNECT Östra Sverige
Tel: 08-791 29 46 Mobil: 0736-200 648, Mail: lillemor.karlsson@connectost.se
www.connectost.se

Mats Berggren, VD SwedenBIO
Tel: 08-21 36 01, Mail: mats.berggren@swedenbio.se
www.swedenbio.se


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube