2020-12-18 07:15Pressmeddelande

Attitydförändring till betydelsen av näringslivets forskning

Anna Sandström, AstraZeneca och Frida Lawenius, SwedenBIOAnna Sandström, AstraZeneca och Frida Lawenius, SwedenBIO

När regeringen under torsdagen lade fram den forskningspolitiska propositionen för de kommande fyra åren var det med en tydlighet kring betydelsen av näringslivets forskning som vi tidigare inte sett.  

”Sverige ska vara det naturliga valet för internationella investeringar inom området” konstaterade näringsminister Ibrahim Baylan vid torsdagens presskonferens, med passning till vår bransch.  

– Det hör inte till vanligheterna att värdet av internationella investeringar inom life science för samhällsnyttan eller betydelsen av små och medelstora forskningsintensiva företag kommer fram så tydligt i ett sammanhang som handlar om forskning och innovation, men det är helt rätt tänkt, menar vice vd Frida Lawenius som håller i arbetet med den forskningspolitiska propositionen på SwedenBIO.  

– Om det är något vi sett under pandemin så är det att ensam inte är stark. Vikten av att ha stark forskning inom såväl akademi som näringsliv och sjukvård och de värden för samhället som kommer av att aktörerna kraftsamlar ihop. 

SwedenBIO konstaterar att de nya resurserna i den här propositionen är omfattande och att en ansenlig del är riktad till life science. Flera högaktuella medicinska områden som precisionsmedicin, antibiotikaresistens och proteinforskning pekas ut, men också stöd till explorativ tvärsektoriell forskning och innovation inom life science.    

– Detta är en välkommen utveckling av hur man ser på betydelsen av samskapande för att få en rejäl innovationshöjd, något som Frida Lawenius menar att SwedenBIO länge efterlyst. 

Även tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturer som SciLifeLab pekas ut och det sker en välkommen återställare av Vinnovas medel liksom insatser inom Hälsodataområdet.  

– Långsiktighet och en rejäl pengapåse är grundvalar för framgångsrika projekt, det är därför glädjande att tidigare ryckighet nu ersätts med stabilare förutsättningar. Men det som verkligen sticker ut är en attitydförändring till företagens roll som lika mycket kommer till uttryck i förändringar av regler och direktiv som i direkta satsningar.  

Regeringen konstaterar att företag är underrepresenterade som användare av forskningsinfrastruktur och att det behövs transparenta regler för att företagen ska kunna ta del av utrustningen.  

– Vi har forskningsinfrastrukturer med internationell lyskraft och forsknings- och innovationsmiljöer i världsklass. Dessutom finns det väldigt många spännande bolag i Sverige. Med satsningarna i propositionen kan vi fortsätta att gemensamt flytta fram Sveriges position inom life science, säger Anna Sandström, ordförande i SwedenBIOs FoU-grupp och ansvarig för forskningspolitiska frågor vid AstraZeneca. 

För mer information, kontakta Frida Lawenius, vice vd SwedenBIO på 073 515 75 60 eller frida.lawenius@swedenbio.se. 

Länk till regeringens proposition: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/


Om SwedenBIO

Branschorganisationen SwedenBIO arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Vi gör det genom att skapa effektiva kontaktytor mellan sektorns olika aktörer, genom att bygga kunskap och genom att ge branschen en stark röst i samhällsdebatten. Våra närmare 300 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda och bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.