2012-11-21 11:08Pressmeddelande

Athenapriset 2012 går till Göteborgsforskare för metod som räddar för tidigt födda från att bli blinda

null

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år professor Ann Hellström och hennes medarbetare vid ögonkliniken för barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma torsdagen den 29 november. Prisutdelare är Ingvar Carlsson, tidigare statsminister. SwedenBIO är en av medarrangörerna.     

- Samarbetet mellan vård, akademi och företag är en av SwedenBIOs viktiga frågor. Att lyfta fram goda exempel på hur detta kan fungera stödjer tanken och arbetet med att visa styrkan i en välfungerande hälsovårdskedja. Stort grattis till Hellström, men framför allt till de framtida barn som tack vare henne kommer att ha en bättre förutsättning för att minska risken för att bli blinda, säger Johan Järte, VD, SwedenBIO.

Om pristagarna

Ann Hellström och hennes medarbetare har identifierat tillväxtfaktorn IGF-I som en viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat. De har i visat att de barn som har låga nivåer av tillväxtfaktorn IGF-I i blodet, efter födelsen, är de som utvecklar den allvarliga formen av kärlsjuka i ögat som kan leda till blindhet, så kallad prematur retinopati (ROP).

Tidigare har metoderna för att diagnostisera synhotande ROP varit mycket omständliga och påfrestande för barnet. Göteborgsforskarna har utvecklat ett webbaserat screeningverktyg som är enkelt att använda, lättillgängligt och möjliggör för både ögonläkare och neonatologer att direkt se vilka barn som har risk för att utveckla synhotande ROP.

Nästa steg för Ann Hellström och forskargruppen är att kunna behandla barn med ROP med ett läkemedel som förhindrar blindhet. De första studierna är avslutade med lovande resultat.

 

Juryns motivering:

”Ett oförtröttligt, gediget och nyskapande forskningsarbete som möjliggör för sjukvården att upptäcka och behandla blindhet hos för tidigt födda barn. En förebild för translationell forskning där akademi, sjukvård och näringsliv samverkat med utgångspunkt från patienternas behov. Resultatet är en enkel, skonsam och lättillgänglig metod för diagnostik och förbättrad behandling av retinopati, som förhindrar ett livslångt och svårt handikapp hos en skör patientgrupp.”

 

Om Athenapriset:

Bakom Athenapriset står VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

 

Om juryn:

Athenapristagarna har utsetts av en kunnig jury med en bred representation från vård, forskning och näringsliv. I juryn ingår: Johanna Adami (ordförande), direktör, avdelning Hälsa, Vinnova, Håkan Billig, professor, ordförande Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, Kungliga tekniska högskolan, Gunnar Olsson, forskningschef, Astra Zeneca, Jonas Rastad, blivande regiondirektör, Region Skåne, Nina Rehnqvist, professor, ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, Ewa Ställdal, vice vd, Bactiguard, samt Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin.

 

Kontaktpersoner:

Pristagaren Ann Hellström: 076-897 91 96

Johanna Adami, ordförande i juryn 070-569 72 87

Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin 070-2666377

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube