2013-05-22 09:00Pressmeddelande

Affibody – Vinnare av SwedenBIO Award 2013

null

Affibody är 2013 års vinnare av branschens eget prestigefyllda pris SwedenBIO Award i stark konkurrens bland fem nominerade bolag. David Bejker, VD, Affibody tog emot priset av Per Lagerkvist, Delphi, SwedenBIO Award sponsor, på SwedenBIOs årsmöte den 21 maj.

Juryns motivering är som följer:
”Affibody har genom långsiktigt arbete etablerat en väl fungerande och framgångsrik affärsmodell. Som bas för sin verksamhet har Affibody en unik teknologiplattform för att utveckla proteinläkemedel och imaging-produkter, lämpade bla för cancer och inflammatoriska sjukdomar. Företaget har skapat en internationell närvaro genom industriella samarbeten med ledande företag och som en följd av detta blivit ett självförsörjande biotech bolag. Kapitalet investeras i forskning och utveckling av egna produkter baserade på vetenskap i världsklass.
Juryn ser denna affärsmodell som en förebild för andra lovande bolag inom life science-branschen.

- Jag har följt Affibody under en längre tid och imponerats av den styrkeposition de byggt upp under flera år. En produktpalett med nästa generations målsökande molekyler parat med kassagenererande samarbeten, de är synnerligen värdiga vinnare, säger Per Samuelsson, ordförande SwedenBIO Award jury, tillika partner HealthCap och styrelseledamot i SwedenBIO.

- Vad roligt! Vår ledstjärna har varit och är att vi ska vara ett självförsörjande, forskningsdrivet företag och det är roligt att uppmärksammas just för vår konsekventa och framgångsrika allians mellan forskning och affärsverksamhet, säger David Bejker, VD för Affibody.

SwedenBIO Award tilldelas ett föredöme, ett bolag som kan bidra till ett ökat intresse för branschen och som kan visa upp exempel på och inspiration av prestationer och framgångar utöver det normala inom Life Science industrin under det gångna året. Det nominerade bolaget ska ha verkat för att locka positiv publicitet för industrin och förbättra erkännandet av och bilden av life science-branschen bland beslutsfattare och allmänheten i Sverige.

Priset är branschens eget pris och innefattar ära, en vandringspokal samt ett tillfälle att presentera sin verksamhet på CEO-summit, ett möte där Sweden BIO samlar beslutsfattare inom life science-branschen i december.

Juryn består av namnkunniga personer med starkt intresse för entreprenörskap, företagande och life science inom media, investerare, myndigheter och akademi. Juryns ordförande är SwedenBIOs styrelseledamot Per Samuelsson, Partner HealthCap. Övriga jurymedlemmar är Torun Reinhammar, VD, Nyhetsbyrån Direkt; Anders Hallersjö, Vice President, Head of Trade Business Unit Health Care & Life Science, Business Sweden; Per Eriksson, rektor Lunds Universitet och Per Lagerkvist, partner och advokat, Delphi. Tidigare år har styrelsen för SwedenBIO varit jury.

Vinnaren presenterades på SwedenBIOs årsmöte den 21 maj, i år i Finlandshuset, Stockholm.

Övriga nominerade bolag är Moberg Pharma, GU Holding, Immunicum och OncoTargeting.

Priset utdelas i år för sjunde året i rad. Tidigare vinnare är Vitrolife, Gyros, Aerocrine, BioInvent, CellaVision och Medivir.

Advokatfirman Delphi är sponsor av SwedenBIO Award 2013.

För mer information om årsmötet: http://www.swedenbio.com/Arliga-event/Arsmotet/

För övrig information kontakta:Karina Eskilsson, kommunikationschef, SwedenBIO, 070-4203374, karina.eskilsson@swedenbio.com

Per Lagerkvist, partner/advokat, Advokatfirman Delphi, 0709-252508, per.lagerkvist@delphi.se

David Bejker, VD, Affibody, 070-6454948 david.bejker@swedenbio.se

Advokatfirman Delphihar specialistkunskaper inom affärsjuridikens alla kärnområden. En viktig del är corporate-verksamheten med många företagsförvärv och fusioner samt en omfattande verksamhet inom bank, finans och kapitalmarknad. Byrån är dessutom profilerad inom juridiken för högteknologiska områden som IT, telekommunikation, immaterialrätt och life science och har en väl ansedd verksamhetsgrupp för frågor inom offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt. Klienterna finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika och vi samverkar med advokatbyråer över hela världen. Delphi har totalt över 180 medarbetare, varav 140 advokater och biträdande jurister. Kontoren ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.
Delphis specialistgrupp inom life science tillhör en av de största och mest erfarna i Sverige och företräder ett stort antal klienter inom läkemedel, medtech och biotech.


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube