2014-10-21 08:05Pressmeddelande

25 åtgärder för att stärka life science i Sverige

Pressmeddelande från LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO:

Stockholm 2014-10-21

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Life science i Sverige är satt under press. De senaste åren har det gjorts flera större satsningar för att stärka sektorn och många av dessa är bra och kommer att ge resultat på lite längre sikt. Samtidigt ser vi att det fortfarande saknas en sammanhållen strategi som inkluderar alla viktiga delar. Det finns därför risk för att Sverige inte får full utväxling av de satsningar som görs.

En seriös satsning på life science kräver engagemang från flera olika departement, myndigheter och landsting. Menar statsminister Stefan Löfven allvar med att han vill verka för en nyindustrialisering av Sverige och att life science är ett prioriterat område bör han redan nu ge näringsminister Mikael Damberg i uppgift att leda arbetet med en life science-strategi.

Den handlingsplan som presenteras idag är ett första inspel till en sådan strategi. Handlingsplanen innehåller 25 åtgärder som skulle ge Sverige en ökad konkurrenskraft genom förbättrade strukturer och smartare användning av befintliga resurser. 

Åtgärderna är uppdelade i sju områden:
• Stärka tidig forskning och utveckling
• Skapa tillväxt i företag
• Underlätta för vården att delta i utvecklandet av nya innovativa behandlingsalternativ
• Ge vården utrymme att använda nya innovativa behandlingsalternativ
• Behålla och attrahera etableringar till Sverige
• Säkra tillgången på kompetens
• Samordna och marknadsföra svensk life science

Åtgärderna är framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar vi den samlade svenska life science-sektorn från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

Handlingsplanen finns att ladda ner och läsa här:

Kontakt:

Anders Blanck, vd LIF, 0702 15 43 07 eller anders.blanck@lif.se

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, 0765 38 46 06 eller als@swedishmedtech.se

Ingrid Heath, vice vd och policychef SwedenBIO, 0701 74 76 33 eller ingrid.heath@swedenbio.com


SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube