2012-09-24 09:05Pressmeddelande

2013 - ett viktigt investerarår för life science och SwedenBIO

null

Sjutton aktörer inom den svenska life science branschen har på SwedenBIOs initiativ gått samman för att lyfta de många aktiviteter som utförs inom området för läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och diagnostik i Sverige. Satsningen gäller partnering- och investerarmöten såväl nationella som internationella.

- Vi vill ge både branschen och Sverige chansen att växa ytterligare. Alltför få känner till att vår bransch är större än svensk bilindustri och att vi står för en femtedel av den svenska nettoexporten, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

Att life science är viktigt för landet framkom med all tydlighet när regeringen lade sin budget. Sverige är världsledare i innovation, men ligger sämre till när det gäller att omsätta idéerna i produktiva bolag. Utomlands är Sverige väl känt som life-scienceföreträdare. Det visar inte minst BioPartnering Future Europe – en global mässa, som till nästa år har valt att lägga 3-dagarskongressen i Sverige.

- Vi är ett litet land och för att synas måste vi samverka. Sweden Life Science Investment Year 2013 visar på att branschen har kapaciteten och viljan, avslutar Johan Järte.

Läs det gemensamma pressmeddelandet här! 

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube