2011-11-24 23:14Nyheter

Klinisk forskning för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning vinner Athenapriset 2011

Stefan Hansson professor och överläkare på prenatalavdelningen, kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, tilldelas Athenapriset, en utmärkelse instiftad för att lyfta fram goda exempel på klinisk forskning som skapar nytta i sjukvården. Pristagaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. Juryn för Athenapriset har även utsett en hederspristagare.

Om vinnaren: Pristagaren får Athenapriset för att i ett projektteam ha utvecklat en metod för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, en sjukdom som årligen drabbar 3 till 7 procent av alla gravida kvinnor.

Forskning visar bland annat att den sjuka moderkakan, placentan, bildar för mycket fosterhemoglobin som ansamlas fritt i placentans blodkärl. Det har gett hypotesen att ökad mängd fritt fosterhemoglobin skadar placentan. Skadorna gör att fritt fosterhemoglobin läcker över till mammans blodomlopp, vilket även skadar mammans blodkärlsväggar, njurar och andra viktiga organsystem. Det leder i sin tur till utveckling av symtom, som högt blodtryck och läckage av äggvita i urinen.

Forskarna har utvecklat en diagnosmetod som mäter fritt fosterhemoglobin och de har även utvecklat en modell för att studera mekanismerna bakom det fria hemoglobinets skadliga effekter. De har patenterat en farmakologisk behandling av havandeskapsförgiftning och ska via ett läkemedelsföretag bedriva utveckling av behandlingen.

Juryns motivering: ”Ett excellent exempel på gedigen klinisk forskning, baserad på en enskild forskares iakttagelser, nyfikenhet och kreativ analys av en väsentlig klinisk utmaning. Genom ett tidigt tvärvetenskapligt samarbete och industriell samverkan finns goda möjligheter att realisera förväntningarna på att kunna förutse, diagnostisera och behandla havandeskapsförgiftning, som är ett av de stora hoten mot kvinnors och barns hälsa världen över.”

Om Athenapriset: Huvudansvariga för Athenapriset är Vinnova och tidningen Dagens Medicin. Athenapriset har under 2011 även stöttats av LIF, Sveriges Kommuner och Landsting, Sweden Bio, Swedish Medtech. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan.

Athenapristagarna har utsetts av en kunnig jury med en bred representation från vård, forskning och näringsliv. I juryn ingår: Johanna Adami (ordförande), direktör, avdelning Hälsa, Vinnova, Nina Rehnqvist, professor, ordförande i SBU, Ewa Ställdal, vice vd, Bactiguard, Ulf Gunnarsson, professor, ordförande Läkaresällskapets kommitté för klinisk forskning, Gunnar Olsson, forskningschef, Astra Zeneca, Jonas Rastad, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting, Bertil Guve, föreståndare för Centrum för teknik i medicin och hälsa, KTH, samt Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin.

Prisutdelningen: Athenapriset 2011 utdelas torsdagen den 1 december av Marcus Storch, ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, vid Svenska läkaresällskapets festmiddag på Riksstämman i Stockholm. Vinnarna får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, ett hederspris i glas i design av Ulrika Hydman-Vallien, formgivare vid Kosta-Boda, samt ett diplom.

Kommentar från Johanna Adami, direktör, avdelning Hälsa på Vinnova, samt ordförande i Athenajuryn. – Detta arbete kan få stor betydelse inom obstetriken eftersom det i dag saknas etablerade metoder för diagnostik och även farmakologisk behandling av havandeskapsförgiftning.

Ett bidrag får juryns hedersomnämnanden

Juryn för Athenapriset har beslutat att även utdela ett hedersomnämnande till ett bidrag.

”En ny metod för strokeprevention" Juryns hedersomnämnande har tilldelats ett projekt som engagerat forskare på Karolinska institutet, Umeå universitet och Linköpings universitet, sjukvården i Stockholm, Västerbotten och Halmstad samt medicinteknikföretaget Zenicor Medical Systems. Man har visat att utvecklingen av ett enkelt EKG-test möjliggör utvärdering av screening i stor skala för att tidigt upptäcka patienter med förmaksflimmer och förebygga insjuknande i stroke. Denna nya användarvänliga teknik har potential att förhindra onödiga handikapp och spara stora resurser för samhället.

Kontaktuppgifter för intervjuer och ytterligare information om Athenapriset 2011:

Vinnare: Stefan Hansson, professor och överläkare på prenatalavdelningen, kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, tel 070- 602 44 76

Hederspristagare projekt ” En ny metod för strokeprevention”: Mårten Rosenqvist, professor, överläkare, kardiologiska kliniken, Södersjukhuset i Stockholm. 08-616 30 36, 070-794 02 71 Övriga kontaktpersoner: Johanna Adami (ordförande), direktör, avdelning Hälsa, Vinnova, 08-473 30 76, 070-569 72 87 Maja Florin, utvecklingschef, projektledare för Athenapriset, Dagens Medicin 070-691 24 39


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube