2012-04-10 16:51Nyheter

Fokus på medlemmar och medlemsrekrytering

null

Maria Kaaman är ansvarig för medlemskommunikation på SwedenBIO. I uppdraget ingår kontakten med existerande medlemmar via hemsida och nyhetsbrev samt för att värva fler medlemmar.

- Vi är en branschorganisation och vill attrahera så stor del av branschen som möjligt. Det tror vi vi gör genom att vara synliga, aktiva och ge medlemsvärde. Där har Maria en stor uppgift och kan kombinera sin bakgrund som forskare med sina kunskaper inom kommunikation, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

Maria tillträdde sin nya tjänst i slutet av mars och har varit anställd på SwedenBIO sedan maj 2008. 

Maria nås via 08 – 213132 och maria.kaaman@swedenbio.com.


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube