2012-04-11 11:42Nyheter

Bubbel och Debatt - Hur kan register stödja svensk life science?

null

Sverige ska vara världsledande på registerbaserad forskning.

Svenska kvalitetsregister är högaktuella, inte minst med Jan Björklunds inrättande av Sweden Science for Life Laboratory apropå nedläggningen av Life Gene och Astra Zeneca.

- Sverige ska vara världsledande inom registerbaserad forskning, men då måste vi bli bättre på att utnyttja den guldgruva vi har, säger utbildningsminister Jan Björklund. (Se presskonferensen http://www.regeringen.se/sb/d/15849/a/187171)

Vi har en unik fördel med våra födelsenummer, men tar vi tillvara på fördelarna på bästa sätt? Andra länder bygger snabbt upp nya system och om vi inte leder utvecklingen: finns då risken att vi blir helt omkullsprungna? Hur tar vi vara på det som är bra i Sverige och vidareutvecklar det?

Detta diskuteras under torsdagens Bubbel och debatt, ett arrangemang av Apotekarsocieteten, Kemivärlden Biotech, Naturvetarna och SwedenBIO. Bubbel och debatt är en mötesserie som har funnits i fem år och hålls två gånger om året med engagerande branschfrågor under enklare former.

Medverkar på mötet gör Stojan Zavisic, Novartis och Professor Staffan Lindblad, Karolinska institutet. Moderator är Fredrik Hed, tf chefredaktör Läkemedelsvärlden.

Till mötet är max två talare inbjudna. På så sätt ökar möjligheten för publiken att aktivt delta i dialogen. Det är det som Bubbel och Debatt går ut på.

Nätverkande i baren (självkostnadspris) börjar kl 17.00. Diskussionen hålls kl 18.00 - 19.00. Välkommen!


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube