2014-12-03 14:00Nyheter

​Antalet läkemedelsprojekt i Sverige ökar

Antalet läkemedelsprojekt i den svenska pipelinen har ökat med 10 stycken det senaste året. Cancer, CNS och mage-tarm är de dominerande terapiområdena.

I Sverige finns runt 1500 life science-företag och av dessa är 800 aktiva i olika forsknings- och utvecklingsprogram. I rapporten The Swedish Drug Development Pipeline analyseras vilka svenska bolag som driver egna projekt inom läkemedelsutveckling.

Årets rapport visar att det är 98 bolag i Sverige som aktivt forskar fram och utvecklar nya läkemedel. Totalt finns det 91 läkemedelsprojekt i klinisk fas vilket är 10 fler projekt än för ett år sedan. Betydligt fler projekt än förra året har också gått vidare från en utvecklingsfas till en annan. Sedan förra årets rapport har 33 projekt bytt utvecklingsfas, motsvarande siffra i förra årets rapport var 7 projekt.
- Att det både finns fler projekt och en större dynamik i den svenska läkemedelspipelinen är en positiv signal, säger Sara Gunnerås, analyschef på SwedenBIO och författare till rapporten.

Antalet utvecklingsprojekt är fortfarande flest i fas II, där 55 av de 91 läkemedelsprojekten befinner sig. Företagen har i årets enkät fått svara på orsaken till att inte fler projekt kommer vidare till fas III.
- De flesta som svarat på den frågan anger brist på kapital eller att de inte hittat rätt partner att utveckla projektet vidare med, säger Sara Gunnerås.

Analysen visar också att 86 procent av bolagen som utvecklar läkemedel är mikroföretag med färre än 10 anställda.
- Andelen mikroföretag var hög redan förra året men i år är den ännu högre. Det förstärker bilden av att svenska företag som utvecklar läkemedel arbetar väldigt virtuellt. Själva forskningen görs ofta tillsammans med akademin och andra företag eller av högspecialiserade konsulter. Samtidigt måste man fundera över varför så få svenska företag växer sig större, säger Sara Gunnerås.

Kontakt:

Sara Gunnerås, Analyschef, SwedenBIO.
sara.gunneras@swedenbio.com
0730 40 87 00 


Om SwedenBIO

Working for a successful life science industry The Life Science Industry has improved the lives of millions of people, has created enormous values and is one of the most beneficial industries to our society. SwedenBIO is one of Europe´s largest industry organisations representing more than 180 exciting member companies in Sweden. SwedenBIO is the industry´s only national organisation with a mission to promote an environment bringing success and growth to the entire Swedish Life Science Industry. Join and follow us: Twitter Linked In Youtube